تبلیغات
دختر آرامش - اموختم
دختر آرامش

اموخته ام...

که نگویم ای کاش ان کار را طوری دیگر انجام می دادم. بلکه بگویم بار دیگر ان را طوری دیگر انجام خواهم داد.

 

که باید بر زمان مسلط شوم نه بر زیر فرمان ان.

 

هر سفر دورو درازی تنها با برداشتن یک گام انجام میشود.

 

خطاهای دیگران را مانند خطاهای خود تحمل کنم.

 

که مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران.

 

بیش از انکه مرا بفهمند دیگران را درک کنم.

 

بیش از انکه دوست بدارند دوست بدارم.

 

همیشه فردی خوشبین باقی بمانم چرا که زندگی و موهبت های ان را دوست می دارم.

 

اگر از هر چیز بهترینش را ندارم ولی از هر چیز بهترین استفاده را کنم.

 

لبخند ارزان ترین چیزی است که می توان با ان نگاه را وسعت بخشید.

 

ان چرا امروز دارم شاید ارزوی فردا هایم باشد.

 

که زندگی مثل نقاشی است با این تفاوت که در ان از پاک کن خبری نیست.

 

که هیچ چیز از امروز با ارزش تر نیست.

 

زیاده گویی شاید مقدمه ناشنوایی باشد.

 

 

حال تو چه اموختی ؟؟؟؟؟


نوشته شده در پنجشنبه 26 آذر 1388 ساعت 03:42 ب.ظ توسط گیتا فام نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ